Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Dnia 12-04-2022 godz. 22:52:54

Poprawka 1, 2

Za: 55 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 43 Nie głosowało: 0