Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Dnia 12-04-2022 godz. 22:48:14

Poprawka 7

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0