Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Dnia 12-04-2022 godz. 22:47:27

Poprawka 4-6

Za: 97 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0