Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Dnia 12-04-2022 godz. 22:45:47

Poprawka 1, 3

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1