Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dnia 12-04-2022 godz. 22:42:57

Poprawka 1-3

Za: 55 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0