Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Dnia 12-04-2022 godz. 22:41:33

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0