Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Dnia 12-04-2022 godz. 22:40:58

Poprawka 1, 2

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0