Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Dnia 12-04-2022 godz. 22:40:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0