Narzędzia:

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Dnia 12-04-2022 godz. 22:36:57

Poprawka 47

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0