Narzędzia:

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Dnia 12-04-2022 godz. 22:35:35

Poprawka 10, 30, 45

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0