Narzędzia:

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Dnia 12-04-2022 godz. 22:32:56

Poprawka 1-4, 7, 9, 11-14, 16, 18, 19, 21-29, 40, 41, 43

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1