Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Dnia 12-04-2022 godz. 22:27:18

Poprawka 22

Za: 55 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1