Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Dnia 12-04-2022 godz. 22:26:46

Poprawka 21

Za: 47 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1