Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Dnia 12-04-2022 godz. 22:26:03

Poprawka 17

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1