Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Dnia 12-04-2022 godz. 22:25:27

Poprawka 13

Za: 55 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1