Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-03-2022 godz. 12:35:17

Poprawka 21

Za: 49 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3