Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-03-2022 godz. 12:34:51

Poprawka 1 - 20

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3