Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Dnia 24-03-2022 godz. 12:32:24

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3