Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Dnia 24-03-2022 godz. 12:23:00

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 52 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 4