Narzędzia:

Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Dnia 24-03-2022 godz. 14:53:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7