Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Dnia 24-03-2022 godz. 12:22:10

Poprawka 2

Za: 38 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 5