Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Dnia 24-03-2022 godz. 14:49:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 92 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7