Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dnia 24-03-2022 godz. 13:00:08

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3