Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dnia 24-03-2022 godz. 12:58:57

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4