Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku

Dnia 24-03-2022 godz. 12:54:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4