Narzędzia:

Ustawa o wyrobach medycznych

Dnia 24-03-2022 godz. 12:51:05

Poprawka 6

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3