Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Dnia 24-03-2022 godz. 12:21:37

Poprawka 1

Za: 37 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 4