Narzędzia:

Ustawa o wyrobach medycznych

Dnia 24-03-2022 godz. 12:50:16

Poprawka 4

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4