Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Dnia 24-03-2022 godz. 12:47:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3