Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dnia 24-03-2022 godz. 12:44:55

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3