Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dnia 24-03-2022 godz. 12:44:25

Poprawka 3

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5