Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-03-2022 godz. 12:40:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3