Narzędzia:

Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dnia 24-03-2022 godz. 12:37:06

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4