Narzędzia:

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM(2012)614

Dnia 09-01-2013 godz. 17:44:59

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 80 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11