Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dnia 09-01-2013 godz. 17:43:38

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 29 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0