Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 09-01-2013 godz. 17:42:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 0 29 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 2 2 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0