Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-01-2013 godz. 17:33:13

Poprawka 2, 5

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 29 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0