Narzędzia:

Ustawa o dokumentach paszportowych

Dnia 20-01-2022 godz. 20:09:52

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1