Narzędzia:

Ustawa o dokumentach paszportowych

Dnia 20-01-2022 godz. 20:09:15

Poprawka 4, 6-11, 13

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1