Narzędzia:

Ustawa o dokumentach paszportowych

Dnia 20-01-2022 godz. 20:08:37

Poprawka 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1