Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Dnia 20-01-2022 godz. 20:05:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1