Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-01-2022 godz. 20:31:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0