Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-01-2022 godz. 20:30:31

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2