Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Dnia 20-01-2022 godz. 20:27:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0