Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 20-01-2022 godz. 20:24:03

Poprawka 5

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0