Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Dnia 20-01-2022 godz. 20:05:01

Poprawka 1

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2