Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 20-01-2022 godz. 20:23:12

Poprawka 4

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0