Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 20-01-2022 godz. 20:21:11

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1