Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 20-01-2022 godz. 20:20:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1