Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 20-01-2022 godz. 20:18:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1